Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P r s t u w x z ł ś ź ż

Pakiet danych ze skierowanymi danymi parametrów jest niepoprawny.
Pakiet nie ma kworum dysków w dobrej kondycji.
Pakiet podstawowy jest już obecny.
Pakiet powinien być odrzucony; nie powinny być wysyłane żadne pakiety protokołu ICMP.
Pakiet rozwiązywania problemów nie zawiera weryfikatora wymaganego do zakończenia weryfikacji.
Pakiet rozwiązywania problemów zaraportował informacje dotyczące głównej przyczyny bez dodania głównej przyczyny.
Pakiet zabezpieczeń nie może skierować buforu logowania - próba logowania nie powiodła się.
Pakietowi Kerberos został przedstawiony nieobsługiwany mechanizm wstępnego uwierzytelniania.
Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.
Pamięć jest zablokowana.
Pamięć maszyny wirtualnej została przydzielona na wielu węzłach NUMA. Nie świadczy to o wystąpieniu problemu, o ile wydajność maszyny wirtualnej nie uległa znacznemu obniżeniu. Jeśli występują problemy z wydajnością, może być konieczne zmodyfikowanie konfiguracji węzłów NUMA. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87923 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).
Pamięć podręczna nie zaktualizowana.
Pamięć podręczna numerów PIN kart inteligentnych wygasła.
Pamięć zmieniła się od czasu ostatniego zatwierdzenia.
Parametr hasła jest nieprawidłowy.
Parametr jest niepoprawny.
Parametr jest niepoprawny.
Parametr Keyset jest nieprawidłowy.
Parametr nie jest opcjonalny.
Parametr obiektu urządzenia określa urządzenie, które albo nie jest prawidłowym obiektem urządzenia, albo nie jest dołączone do woluminu określonego przez nazwę pliku.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore