Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p r s t u w x z ł ś ź ż

Obecne przekierowanie jest wyłączone (podsystem zarządzania pulpitem używający okien jest wyłączony).
Obecnie dla tej klasy interfejsu nie ma wyznaczonego domyślnego interfejsu urządzenia.
Obecnie istnieje jedno lub kilka urządzeń zainstalowanych przy użyciu określonego pliku INF.
Obecnie jest wykonywana operacja blokująca.
Obecnie nie ma użytkowników zarejestrowanych do otrzymywania powiadomień. Numer zadania jest niepotrzebny, jeśli nie ma zarejestrowanych użytkowników.
Obecnie trwa przetwarzanie transakcji.
Obiekt (plik, strumień, łącze) odpowiadający dojściu został usunięty przez cofnięcie transakcji do punktu zapisu.
Obiekt blob kontekstu jest nieprawidłowy.
Obiekt blob NV_LoadKey wymaga autoryzacji właściciela i obiektu blob.
Obiekt COM IAccessControl nie jest zainicjowany.
Obiekt danych instalacyjnych oprogramowania w usłudze Active Directory już istnieje.
Obiekt główny musi być na początku kontekstu nazewnictwa. Rodzicem obiektu głównego nie może być wystąpienie obiektu.
Obiekt główny wymaga klasy „top”.
Obiekt i rodzic muszą być tego samego typu - muszą być albo obiektami głównymi, albo replikami.
Obiekt jest już zarejestrowany.
Obiekt jest już zarejestrowany.
Obiekt jest nieprawidłowym obiektem zadania lub nie jest obiektem zadania.
Obiekt jest obiektem typu liść.
Obiekt jest statyczny; operacja niedozwolona.
Obiekt jest wbudowany i nie można go usunąć.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore