Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with n

+ a b c d e f g h i j k l m N o p r s t u w x z ł ś ź ż

Na stacji roboczej są otwarte pliki.
Na taśmie brak dalszych danych.
Na tej karcie nie ustawiono sieci VidPN klienta (np. na karcie nie wystąpiły jeszcze zmiany trybu zainicjowane przez użytkownika).
Na tokenie personifikacji podjął próbę działania wątek, który obecnie nie personifikuje żadnego klienta.
Na tym komputerze nie odnaleziono zgodnego urządzenia zabezpieczeń modułu TPM.
Na tym serwerze nie zarejestrowano serwerów alternatywnych.
Na woluminie HPFS w stacji %1 wystąpił błąd. Błąd wystąpił podczas przetwarzania zdalnego żądania.
Na woluminie HPFS w stacji %1 wystąpił błąd. Błąd wystąpił podczas przetwarzania zdalnego żądania.
Nadal istnieją aktywne połączenia.
Nadano atrybuty, które nie wystarczają do utworzenia obiektu. Ten obiekt może nie istnieć, ponieważ mógł zostać usunięty i wyrzucony jako element bezużyteczny.
Nagłówek i/lub blok końcowy protokołu IPsec w pakiecie jest nieprawidłowy.
Należy powiększyć tablicę typu "bucket array", a następnie spróbować ponownie wykonać transakcję.
Należy zainicjować moduł TPM, zanim będzie można korzystać z szyfrowania dysków funkcją Bitlocker.
Napotkano błąd podczas przetwarzania podpisu cyfrowego XML.
Napotkano błąd podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych rejestru urządzeń Plug and Play.
Napotkano fizyczny koniec taśmy.
Napotkano niedozwolony znak. W przypadku wielobajtowego zestawu znaków dotyczy to także wiodącego bajtu, po którym nie występuje żaden bajt pomocniczy. W przypadku zestawu znaków Unicode obejmuje to 0xFFFF i 0xFFFE.
Napotkano nieoczekiwany token.
Napotkano nieodwracalne przepełnienie stosu.
Napotkano nieznany wyjątek.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovak client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovak error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore