Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with m

+ a b c d e f g h i j k l M n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Manifest zasobów zawiera nieprawidłową nazwę procedury ultimatefallback.
Manifest zawiera atrybut tożsamości zestawu, który jest nieprawidłowy.
Manifest zawiera odwołanie do nieprawidłowego identyfikatora URI.
Mapowane w pamięci wejście/wyjście dla tego zakresu stron już nie istnieje. Ponowne uruchomienie maszyny wirtualnej może rozwiązać problem. Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie komputer fizyczny.
Maska sieci jest nieprawidłowa.
Masz następujące połączenia zdalne:
Masz otwarte pliki lub urządzenia, a wymuszone odłączenie może spowodować utratę danych.
Mechanizm uwierzytelniania jest nieznany.
Menedżer filtrów nie był zainicjowany, gdy filtr próbował się zarejestrować. Upewnij się, że Menedżer filtrów jest ładowany jako sterownik.
Menedżer kont zabezpieczeń (SAM) lub lokalny serwer urzędu zabezpieczeń (LSA) był w niewłaściwym stanie do wykonania operacji zabezpieczania.
Menedżer kont zabezpieczeń musi uzyskać hasło rozruchowe.
Menedżer kont zabezpieczeń musi uzyskać klucz rozruchowy z dyskietki.
Menedżer obiektów powinien przeprowadzić ponowną analizę składni, ponieważ nazwa pliku dała w efekcie łącze symboliczne.
Menedżer obiektów powinien przeprowadzić ponowną analizę składni, ponieważ nazwa pliku dała w efekcie łącze symboliczne.
Menedżer rozruchu w tym systemie operacyjnym nie jest zgodny z funkcją szyfrowania dysku programu BitLocker. Użyj narzędzia Bootrec.exe środowiska odzyskiwania systemu Windows do uaktualnienia lub naprawienia menedżera rozruchu (BOOTMGR).
Menedżer sieci VidPN danej karty wideo nie ma aktywnej sieci VidPN.
Menedżer transakcji jądra musiał przerwać lub zignorować transakcję, ponieważ blokowała ona postęp.
Menedżer transakcji jest niedostępny.
Menedżer transakcji MSDTC nie może otrzymać polecenia pull transakcji ze źródłowego menedżera transakcji z powodu problemów z komunikacją. Możliwe przyczyny: istnieje zapora, która nie ma wyjątku dla procesu MSDTC; dwa komputery nie mogą się odnaleźć według nazw NetBIOS; obsługa transakcji sieciowych nie jest włączona dla jednego z dwóch menedżerów transakcji.
Menedżer transakcji MSDTC nie może wysłać polecenia push transakcji do docelowego menedżera transakcji z powodu problemów z komunikacją. Możliwe przyczyny: istnieje zapora, która nie ma wyjątku dla procesu MSDTC; dwa komputery nie mogą się odnaleźć według nazw NetBIOS; obsługa transakcji sieciowych nie jest włączona dla jednego z dwóch menedżerów transakcji.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Swedish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Swedish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore