Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Limit rozmiaru dla tego żądania został przekroczony.
Lista DosMuxSemWait jest niepoprawna.
Lista multiemisji w interfejsie sieciowym jest pełna.
Lista nazw urządzeń jest nieprawidłowa.
Lista odciążeń protokołu niskiego poboru energii jest pełna.
Lista serwerów dla tej grupy roboczej jest obecnie niedostępna.
Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana.
Lista wzorców wznowień LAN jest pełna.
Litera dysku jest już używana lokalnie.
Litera dysku przypisana do dysku systemowego w jednym z węzłów jest w konflikcie z literą dysku przypisaną do dysku w innym węźle.
Log zdarzenia TCG nie zawiera żadnych danych.
Logowania zdalne są w tej chwili wyłączone.
Logowanie w sieci nie powiodło się.
Logowanie zgodne z systemem NetWare
Lokacja „%2” nie jest już ręcznie skonfigurowana w rejestrze jako obejmowana tym kontrolerem domeny dla domeny „%3”. W rezultacie lokacja „%2” nie ma żadnych kontrolerów domeny dla domeny „%3”. Kontrolery domeny w lokacji „%1” zostały automatycznie wybrane do obejmowania lokacji „%2” dla domeny „%3” w oparciu o koszty replikacji skonfigurowanego serwera katalogu.
Lokacja „%2” nie jest już ręcznie skonfigurowana w rejestrze jako obejmowana tym serwerem LDAP dla NC „%3” nie należącego do domeny. W rezultacie lokacja „%2” nie ma żadnych serwerów LDAP domeny dla NC „%3” nie należącego do domeny. Serwery LDAP w lokacji „%1” zostały automatycznie wybrane do obejmowania lokacji „%2” dla NC „%3” nie należącego do domeny w oparciu o koszty replikacji skonfigurowanego serwera katalogu.
Lokacja „%2” nie jest już ręcznie skonfigurowana w rejestrze jako obejmowana tym serwerem Wykazu globalnego dla lasu „%3”. W rezultacie lokacja „%2” nie ma żadnych serwerów Wykazu globalnego dla lasu „%3”. Serwery Wykazu globalnego w lokacji „%1” zostały automatycznie wybrane do obejmowania lokacji „%2” dla lasu „%3” w oparciu o koszty replikacji skonfigurowanego serwera katalogu.
Lokacja „%2” nie ma żadnego kontrolera domeny dla domeny „%3”. Kontroler domeny w lokacji „%1” został automatycznie wybrany do obsługi lokacji „%2” dla domeny „%3” na podstawie skonfigurowanych kosztów replikacji Serwera katalogów.
Lokacja „%2” nie ma żadnego serwera wykazu globalnego dla lasu „%3”. Serwery wykazu globalnego w lokacji „%1” zostały automatycznie wybrane do obsługi lokacji „%2” dla lasu „%3”na podstawie skonfigurowanych kosztów replikacji Serwera katalogów.
Lokacja „%2” nie ma żadnych serwerów LDAP dla NC „%3” nie należącego do domeny. Serwery LDAP w lokacji „%1” zostały automatycznie wybrane do obejmowania lokacji „%2” dla NC „%3” nie należącego do domeny w oparciu o koszty replikacji skonfigurowanego serwera katalogu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore