Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with l

+ a b c d e f g h i j k L m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

LAN Manager nie rozpoznaje „%1” jako prawidłowej opcji.
Las Usług domenowych w usłudze Active Directory nie zawiera wymaganych atrybutów i klas do obsługi szyfrowania dysków funkcją BitLocker ani modułu TPM. Skontaktuj się z administratorem domeny, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane wymagane rozszerzenia schematu usługi Active Directory dla funkcji BitLocker.
Licencja na używanie systemu wygasła. Żądanie zalogowania zostało odrzucone.
Liczba aktywnych obiektów profilowania jest maksymalna i nie można uruchomić ich więcej.
Liczba bajtów jest za mała.
Liczba buforów sieciowych
Liczba buforów znakowych
Liczba niepomyślnych prób użycia
Liczba obiektów docelowych prezentacji wideo musi być większa niż lub równa liczbie źródeł prezentacji wideo.
Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest niepoprawna.
Liczba połączeń z tym komputerem jest ograniczona, a wszystkie połączenia są już używane. Spróbuj połączyć się później lub skontaktuj się z administratorem systemu.
Liczba porządkowa jest nieznana lub niespójna.
Liczba wpisów kontroli dostępu (ACE) w liście kontroli dostępu (ACL) przekracza limit systemu.
Liczba wyliczonych wpisów przekroczyła dozwolony próg.
Liczba zarejestrowanych programów obsługi sterownika infrastruktury wirtualizacji przekracza dopuszczalne maksimum. Ponowne uruchomienie maszyny wirtualnej może rozwiązać problem. Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie komputer fizyczny.
Liczba zastrzeżonych rekordów dziennika lub dopasowanie liczby zastrzeżonych rekordów dziennika jest nieprawidłowe.
Licznik alarmowy klastra kończy działanie.
Limit administracyjny dla tego żądania został przekroczony.
Limit czasu dla tego żądania został przekroczony.
Limit czasu drukowania sesji DOS (s)


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Norwegian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Norwegian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore