Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Konto użytkownika %1 zostało zablokowane na %2 z powodu %3 prób użycia złego hasła.
Konto użytkownika wygasło.
Konto zostało odblokowane przez administratora
Konto zostało zablokowane z powodu %1 złych haseł
Kontroler domeny docelowej nie obsługuje tworzenia kont komputerów w OU.
Kontroler domeny o podanej nazwie już istnieje.
Kontroler domeny, z którym nawiązano kontakt, nie może obsługiwać podpisanego ruchu LDAP. Zaktualizuj kontrolera domeny lub skonfiguruj usługi certyfikatów, tak aby używały warstwy SSL do uzyskiwania dostępu do usługi Active Directory.
Kontroler stacji dyskietek zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik stacji dyskietek.
Kontroler stacji dyskietek zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
Kontynuowanie działania spowoduje anulowanie tych połączeń.
Kontynuuj wykonywaną pracę.
Koordynator MSDTC nie może odczytać swoich informacji o konfiguracji.
Koordynator MSDTC nie może załadować biblioteki dll serwera proxy dtc.
Kopia zapasowa bazy danych klastra prawdopodobnie jest uszkodzona.
Kopiowanie pliku zostało nienormalnie przerwane. Plik jest niekompletny.
Kopiowanie pliku zostało wstrzymane.
Korelator komunikatów określony w bloku sterowania siecią (NCB) jest nieprawidłowy. Przedstawione dane to blok NCB.
Krótkie nazwy nie są włączone na tym woluminie.
Krytyczne pliki systemowe szyfrowania dysków funkcją BitLocker są niedostępne lub uszkodzone. Użyj narzędzia do naprawy systemu Windows podczas uruchomienia, aby przywrócić pliki na komputer.
Książki adresowe są zagnieżdżone zbyt głęboko. Nie można utworzyć tabeli hierarchii.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore