Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with k

+ a b c d e f g h i j K l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Karta inteligentna nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby zachować te informacje.
Karta inteligentna nie odpowiada na resetowanie.
Karta inteligentna nie spełnia minimalnych wymagań obsługi.
Karta inteligentna została wyjęta, co uniemożliwia dalszą komunikację.
Karta inteligentna została zresetowana, a zatem wszelkie informacje o stanie udostępniania są nieprawidłowe.
Karta wideo musi mieć co najmniej jeden obiekt docelowy prezentacji wideo.
Karta wideo musi mieć co najmniej jedno źródło prezentacji wideo.
Karta wideo nie jest połączona z innymi kartami.
Kaseta czyszcząca wykonała maksymalną liczbę operacji czyszczenia.
Kaseta czyszcząca znajduje się w bibliotece taśm.
Katalog główny LANMAN jest niedostępny.
Katalog główny lub łącze o podanej nazwie już istnieje.
Katalog główny systemu Windows NT
Katalog LANMAN\LOGS jest nieprawidłowy.
Katalog lub plik nie znajduje się na udostępnionym woluminie klastrowym.
Katalog nie jest podkatalogiem katalogu głównego.
Katalog nie jest pusty.
Katalog nie może sprawdzać poprawności nazwy z proponowanego kontekstu nazewnictwa, ponieważ nie zawiera repliki kontekstu nazewnictwa ponad proponowanym kontekstem nazewnictwa. Upewnij się, że rola wzorca operacji nazw domen jest pełniona przez serwer, który jest skonfigurowany jako serwer wykazu globalnego, i serwer ten jest zaktualizowany względem jego partnerów replikacji. (Ma zastosowanie tylko dla wzorców nazw domen systemu Windows 2000)
Katalog nie może sprawdzić poprawności proponowanej nazwy kontekstu nazewnictwa (lub partycji), ponieważ nie przechowuje on repliki ani nie może skontaktować się z repliką kontekstu nazewnictwa ponad proponowanym kontekstem nazewnictwa. Upewnij się, że nadrzędny kontekst nazewnictwa jest poprawnie zarejestrowany w systemie DNS i przynajmniej jedna replika tego kontekstu nazewnictwa jest osiągalna dla wzorca nazw domen.
Katalog podrzędny lub nadrzędny udziału jest już w systemie plików DFS.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Japanese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Japanese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore