Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with j

+ a b c d e f g h i J k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Jeden lub kilka węzłów w klastrze korzysta z wersji systemu Windows, która nie obsługuje tej operacji.
Jeden lub kilku użytkowników jest już przypisanych do lokalnego zestawu partycji.
Jeden z ciągów (dostarczonych przez użytkownika) określających zaufanych nie jest zgodny ze składnią <Domena>\<Nazwa> i nie jest to ciąg "*".
Jeden z dostarczonych przez użytkownika identyfikatorów zabezpieczeń jest nieprawidłowy.
Jeden z instalatorów tego urządzenia nie może w tej chwili wykonać instalacji.
Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odzyskany za pomocą dziennika lub kopii alternatywnej. Odzyskiwanie zakończyło się pomyślnie.
Jeden z podpisów licznika jest nieprawidłowy.
Jeden z rekordów wewnętrznej bazy danych DFS jest uszkodzony.
Jeden z wierszy pliku konfiguracji jest za długi.
Jeden z zainstalowanych dla tego urządzenia sterowników filtrów jest nieprawidłowy.
Jeden ze wstawianych lub aktualizowanych obiektów nie należy do prawidłowego zestawu nadrzędnego.
Jedno wystąpienie usługi już działa.
Jednostka magazynowa nie jest licencjonowana.
Jednostki CPU w tym systemie wieloprocesorowym mają różne poziomy wersji. Aby używać wszystkich procesorów, system operacyjny ograniczy możliwości zestawu do funkcji obsługiwanych przez procesor o najmniejszych możliwościach. Jeśli wystąpią problemy, skontaktuj się z producentem jednostki CPU, aby upewnić się czy zestaw procesorów jest obsługiwany.
Jedynie udziały dyskowe mogą być oznaczane jako buforowalne.
Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
Jeśli zwracany jest błąd MM, który nie jest zdefiniowany w standardowym filtrze FsRtl, to błąd jest konwertowany na jeden z poniższych błędów, który na pewno występuje w filtrze. W tym wypadku informacje ulegają utracie, ale filtr właściwie obsługuje dany wyjątek.
Jest już zdefiniowany kontekst dla tego obiektu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore