Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Interfejs sieciowy nie może przetworzyć żądania, ponieważ trwa jego resetowanie.
Interfejs sieciowy nie obsługuje tego identyfikatora obiektu (OID).
Interfejs sieciowy nie obsługuje tego typu nośnika.
Interfejs sieciowy nie obsługuje tego żądania.
Interfejs sieciowy przerwał żądanie.
Interfejs sieciowy został usunięty.
Interfejsy API Edytora konfiguracji zabezpieczeń zostały wyłączone w tym produkcie osadzonym.
Interwał jest nieprawidłowy.
Istnieją profile korzystające z tej konfiguracji.
Istnieją stacje robocze używające tego profilu.
Istnieją stacje robocze, profile lub konfiguracje korzystające z tego bloku rozruchowego.
Istniejące połączenie zostało gwałtownie zamknięte przez zdalnego hosta.
Istnieje już maksymalna liczba zarejestrowanych użytkowników.
Istnieje już oczekujące żądanie dotyczące powiadomień. Zaczekaj na zwrócenie wyników istniejącego żądania przed zażądaniem kolejnych powiadomień.
Istnieje konflikt adresów IP z innym systemem w sieci.
Istnieje konflikt adresów IP z innym systemem w sieci.
Istnieje niezgodność między etykietą podaną w żądaniu, a etykietą występującą w punkcie ponownej analizy.
Istnieje problem z konfiguracją systemu.
Istnieje wiele żądań bloku sterowania siecią (NCB) dla tej samej sesji. Odmówiono realizacji żądania NCB. Przedstawione dane to blok NCB.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore