Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Instalator klas zasygnalizował, że dla tego żądania instalacji powinna zostać wykonana domyślna akcja.
Instalator Windows nie zezwala na aktualizowanie zarządzanych anonsowanych produktów. Co najmniej jedna funkcja produktu musi być zainstalowana przed stosowaniem aktualizacji.
Instalator Windows nie zezwala na instalację przy użyciu podłączania pulpitu zdalnego.
Instalowanie NETWKSTA.SYS wersja %1.%2.%3 (%4)
Interfejs API konfiguracji monitora działa tylko z monitorami, które obsługują specyfikację MCCS 1.0, specyfikację MCCS 2.0 lub specyfikację MCCS 2.0 Revision 1.
Interfejs API konfiguracji monitora działa tylko z monitorami, które obsługują specyfikację MCCS 1.0, specyfikację MCCS 2.0 lub specyfikację MCCS 2.0 Revision 1.
Interfejs API usługi replikacji plików przerwał żądanie. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
Interfejs API usługi replikacji plików został niepoprawnie wywołany.
Interfejs jest nieznany.
Interfejs kontrolny wywołania został wywołany z nieprawidłowymi danymi.
Interfejs lokalnej sieci bezprzewodowej jest w trybie autokonfiguracji i nie obsługuje żądanej operacji zmiany parametrów.
Interfejs lokalnej sieci bezprzewodowej jest zajęty i nie może wykonać żądanej operacji.
Interfejs ma zbyt wiele metod, aby wyzwalać z niego zdarzenia.
Interfejs NetBIOS jest zajęty. Odmówiono realizacji żądania bloku sterowania siecią (NCB). Przedstawione dane to blok NCB.
Interfejs niezarejestrowany.
Interfejs obecności fizycznej nie jest obsługiwany.
Interfejs obecności fizycznej nie jest obsługiwany.
Interfejs sieci klastrów już istnieje.
Interfejs sieciowy napotkał nieodwracalny błąd wewnętrzny.
Interfejs sieciowy nie jest gotowy do ukończenia tej operacji.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore