Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Informacje rejestracyjne tego interfejsu są niespójne lub niekompletne.
Informacje rejestracyjne tego serwera są niespójne lub niekompletne.
Informacje rejestracyjne WMI są nieprawidłowe.
Informacje rekordów profilu zostały uszkodzone.
Informacje rekordów stacji roboczej zostały uszkodzone.
Informacje w rekordach bloków rozruchowych zostały uszkodzone.
Informacje w rekordach identyfikatora producenta zostały uszkodzone.
Informacje WMI MOF są nieprawidłowe.
Informacje zarządzania zapisane na stacji dysków zawierają nieznany typ. Jeśli używana jest stara wersja systemu Windows, spróbuj uzyskać dostęp do stacji dysków z najnowszej wersji.
Inna operacja, która wymaga wyłącznego dostępu do FSMO PDC jest już wykonywana.
Inna wersja tego produktu jest już zainstalowana na tym komputerze. Nie można kontynuować instalowania tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć istniejącą wersję tego produktu, użyj aplikacji Dodaj/Usuń Programy z Panelu sterowania.
Instalacja języka interfejsu użytkownika nie powiodła się.
Instalacja nie powiodła się, ponieważ dla tego wystąpienia urządzenia nie został podany sterownik funkcji.
Instalacja repliki/obiektu potomnego nie mogła odczytać atrybutu wersji obiektu z sekcji SCHEMA pliku schema.ini znajdującego się w katalogu system32.
Instalacja repliki/obiektu potomnego nie mogła pobrać atrybutu wersji obiektu z kontenera schematów ze źródłowego kontrolera domeny. Albo brakuje atrybutu w kontenerze schematów, albo dostarczone poświadczenia nie nadają uprawnień odczytu.
Instalacja tego sterownika jest zabroniona przez zasady systemowe. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Instalacja tego urządzenia jest zabroniona przez zasady systemowe. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Instalacja ustawień regionalnych nie powiodła się.
Instalacja wstrzymana, niepełna.
Instalator klas odrzucił żądanie zainstalowania lub uaktualnienia tego urządzenia.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore