Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Identyfikator SID obiektu źródłowego już istnieje w lesie docelowym.
Identyfikator stacji nie reprezentuje prawidłowej stacji.
Identyfikator zadania AT nie istnieje.
Identyfikator zestawu nośników nie reprezentuje prawidłowej puli nośników.
Identyfikatory CLSID lub IID plików aplikacji nie są zgodne z odpowiadającymi im bibliotekami DLL.
Ilość danych w jednym z parametrów jest większa niż ilość, którą może obsłużyć funkcja.
Importowanie z pliku nie powiodło się.
Indeks do rejestru PCR, DIR lub innego rejestru jest niepoprawny.
Indeks SPI w pakiecie nie jest zgodny z prawidłowym skojarzeniem zabezpieczeń protokołu IPsec.
Indeks węzła NUMA nie jest zgodny z żadnym prawidłowym indeksem w topologii NUMA systemu.
Informacja dla serwera docelowego o odniesieniu replikacji już istnieje.
Informacja dla serwera docelowego o odniesieniu replikacji nie istnieje.
Informacje były niedostępne w określonym języku.
Informacje dotyczące rekordów identyfikatorów kart zostały uszkodzone.
Informacje dotyczące rekordów konfiguracyjnych zostały uszkodzone.
Informacje na liście serwerów mogą być niepoprawne.
Informacje o bliskości domeny są nieprawidłowe.
Informacje o schemacie nie mogły być zawarte w żądaniu replikacji.
Informacje o śledzeniu systemu nie zostały określone w pliku CONFIG.SYS lub śledzenie jest niedozwolone.
Informacje o ukończeniu dołączania w trybie offline były nieprawidłowe.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore