Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

ID Ścieżka Nazwa użytkownika Liczba blokad
Identyfikacja połączenia nie określa prawidłowego połączenia.
Identyfikacja serwera nie określa prawidłowego serwera.
Identyfikacja sesji nie określa prawidłowej sesji.
Identyfikator biblioteki nie reprezentuje prawidłowej biblioteki.
Identyfikator CATID nie istnieje.
Identyfikator CLSID o identyfikatorze GUID identycznym z identyfikatorem nowej aplikacji jest już zainstalowany na tym komputerze.
Identyfikator GUID usługi Active Directory jest niedostępny i nie może być dodany do alternatywnej nazwy podmiotu.
Identyfikator menedżera zasobów nie jest skojarzony z tą transakcją lub menedżerem transakcji.
Identyfikator nośnika nie reprezentuje prawidłowego nośnika czyszczącego.
Identyfikator nośnika nie reprezentuje prawidłowej oczyszczarki.
Identyfikator obiektu (OID) programu BitLocker na dysku jest prawdopodobnie nieprawidłowy lub uszkodzony. Użyj polecenia manage-BDE do zresetowania identyfikatora OID na tym dysku.
Identyfikator obiektu jest błędnie sformatowany.
Identyfikator obiektu nie reprezentuje prawidłowego obiektu.
Identyfikator określonego deskryptora monitora jest już używany przez inny deskryptor w zestawie.
Identyfikator określonego obiektu docelowego prezentacji wideo jest już używany przez inny obiekt docelowy w zestawie.
Identyfikator określonego trybu jest już używany przez inny tryb w zestawie.
Identyfikator określonego źródła prezentacji wideo jest już używany przez inne źródło w zestawie.
Identyfikator operacji jest nieprawidłowy.
Identyfikator sesji logowania jest już w użyciu.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Portuguese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Portuguese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore