Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Funkcja SetClipboard nie powiodła się.
Funkcja sprawdzania poprawności wystawcy wykryła niespójność.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker dla dysków z systemem operacyjnym do szyfrowania wymaga systemu plików NTFS. Przekonwertuj wolumin na system NTFS, a następnie włącz funkcję BitLocker.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zaszyfrować dysku, ponieważ klucz szyfrowania jest niedostępny. Dodaj funkcję ochrony klucza, aby zaszyfrować dysk.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy dotyczącymi opcji odzyskiwania dysków z systemem operacyjnym. Przechowywanie informacji odzyskiwania w usługach domenowych Active Directory nie może być wymagane, gdy generowanie haseł odzyskiwania jest niedozwolone. Przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień zasad.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy dotyczącymi opcji odzyskiwania stałych dysków z danymi. Przechowywanie informacji odzyskiwania w usługach domenowych Active Directory nie może być wymagane, gdy generowanie haseł odzyskiwania jest niedozwolone. Przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień zasad.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy dotyczącymi opcji odzyskiwania wymiennych dysków z danymi. Przechowywanie informacji odzyskiwania w usługach domenowych Active Directory nie może być wymagane, gdy generowanie haseł odzyskiwania jest niedozwolone. Przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień zasad.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy. Gdy dostęp do zapisu dla dysków niechronionych programem BitLocker jest zabroniony, użycie klucza uruchamiania na dysku USB nie może być wymagane. Przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień zasad.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy. Program BitLocker nie może zostać skonfigurowany do automatycznego odblokowywania stałych dysków twardych z danymi, gdy opcje odzyskiwania użytkownika są wyłączone. Aby chronione przez program BitLocker stałe dyski z danymi były automatycznie odblokowywane po sprawdzeniu klucza, przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker nie może zostać zastosowana do dysku, ponieważ powoduje konflikt z ustawieniami zasad grupy. Program BitLocker nie może zostać skonfigurowany do automatycznego odblokowywania wymiennych dysków twardych z danymi, gdy opcje odzyskiwania użytkownika są wyłączone. Aby chronione przez program BitLocker wymienne dyski z danymi były automatycznie odblokowywane po sprawdzeniu klucza, przed włączeniem programu BitLocker poproś administratora o rozwiązanie konfliktu ustawień.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker z bieżącą konfiguracją nie może zostać zastosowana do dysku z powodu ustawień zasad grupy. Podany certyfikat szyfrowania dysku jest samopodpisany. Bieżące ustawienia zasad grupy nie zezwalają na użycie certyfikatów samopodpisanych. Przed włączeniem programu BitLocker uzyskaj nowy certyfikat z urzędu certyfikacji.
Funkcja szyfrowania dysku programu BitLocker została wstrzymana dla tego dysku. Wszystkie funkcje ochrony klucza programu BitLocker skonfigurowane dla tego dysku zostały wyłączone, a dysk zostanie automatycznie odblokowany za pomocą niezaszyfrowanego (czystego) klucza.
Funkcja usuwania została wyłączona dla tego obiektu.
Funkcja WSALookupServiceNext nie może zwrócić więcej wyników.
Funkcja WSALookupServiceNext nie może zwrócić więcej wyników.
Funkcja WSAStartup nie może działać w tej chwili, ponieważ system bazowy, który jej używa do świadczenia usług sieciowych jest obecnie niedostępny.
Funkcje ochrony oparte na kluczu publicznym są niedozwolone na tym dysku.
Funkcje wewnętrzne programu IIS są niedostępne. Rozpocznij pracę od programu IIS.
Funkcji szyfrowania dysków programu BitLocker na potrzeby odzyskiwania można używać tylko wtedy, gdy komputer działa w środowisku odzyskiwania systemu Windows.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Turkish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Turkish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore