Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Filtr musi teraz oczyścić kontekst związany z operacją, ponieważ jest usuwany z systemu przed ukończeniem operacji przez sterowniki niższego poziomu.
Filtr nie istnieje.
Filtr nie jest gotowy do dołączania do woluminów, ponieważ nie zakończyło się jego inicjowanie (nie została wywołana funkcja FltStartFiltering).
Filtr nie może zawierać warunków wielokrotnych dotyczących pojedynczego pola.
Filtr powiadamiania jest zbyt skomplikowany.
Filtr transportowy czeka na usunięcie.
Filtr trybu głównego czeka na usunięcie.
Filtr tunelowy czeka na usunięcie.
Filtr wiadomości odrzucił wywołanie.
Filtr wiadomości wykazał, że aplikacja jest zajęta.
Flaga wyłączenia czyszczenia została ustawiona i wszystkie operacje czyszczenia będą teraz wymagać dostępu fizycznego.
Flagi wyszukiwania dla atrybutów są nieprawidłowe. Bit ANR jest ważny tylko dla atrybutów Unicode lub łańcuchów Teletekstu.
Flagi wyszukiwania dla atrybutów są nieprawidłowe. Bit indeksu spoiny jest ważny tylko dla atrybutów ciągów Unicode.
Flagi wyszukiwania dla atrybutu są nieprawidłowe. Bit indeksu poddrzewa jest ważny tylko dla atrybutów o pojedynczej wartości.
Folder Temp znajduje się na dysku, który jest albo zapełniony, albo niedostępny. Zwolnij miejsce na dysku lub zweryfikuj, że masz uprawnienia do zapisu w folderze Temp.
Format danych autoryzacji właściciela jest nieprawidłowy.
Format danych powiązań aplikacji jest nieprawidłowy.
Format dostarczonych informacji o zawartości jest nieprawidłowy.
Format hasła odzyskiwania jest nieprawidłowy. Hasła odzyskiwania programu BitLocker mają 48 cyfr. Sprawdź format hasła odzyskiwania i spróbuj ponownie.
Format określonego hasła jest nieprawidłowy.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore