Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Dana partycja dysku nie obsługuje szyfrowania plików.
Dana zasada dla dziennika uniemożliwiła ukończenie operacji.
Dana zasada rejestrowania nie została zainstalowana w momencie wystąpienia żądania.
Dane autoryzacji klucza głównego magazynowania (SRK) modułu TPM są niezerowe i dlatego są niezgodne z funkcją BitLocker. Zainicjuj moduł TPM przed próbą użycia go z programem BitLocker.
Dane dziennika są uszkodzone.
Dane instalacyjne oprogramowania występujące w usłudze Active Directory są uszkodzone.
Dane konfiguracyjne na dysku są uszkodzone.
Dane konfiguracyjne tego produktu są uszkodzone. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
Dane nie mogą znajdować się poniżej rekordu DNAME.
Dane niezbędne do ukończenia tej operacji nie są jeszcze dostępne.
Dane otrzymane z monitora są nieprawidłowe.
Dane podane na żądanie prawdopodobnie nie są prawidłowym obiektem blob autoryzacji.
Dane są już zakodowane.
Dane są nieprawidłowe.
Dane tego typu nie są obsługiwane.
Dane użyte dla tej operacji są nieprawidłowe.
Dane w Schowku są nieprawidłowe.
Dane wejściowe miały nieoczekiwany format lub nieoczekiwaną wartość.
Dane występujące w buforze punktu ponownej analizy są nieprawidłowe.
Dane zdarzenia wywołanego przez wydawcę nie są zgodne z definicją szablonu zdarzenia w manifeście wydawcy


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hungarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hungarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore