Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with c

+ a b C d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Całkowity delegowany przydział tworzenia zaufania został przekroczony.
Certyfikat agenta odzyskiwania danych należy usunąć przy użyciu przystawki Certyfikaty.
Certyfikat jest nieprawidłowy przy żądanym sposobie użycia.
Certyfikat jest nieprawidłowy przy żądanym sposobie użycia.
Certyfikat jest odwołany.
Certyfikat jest używany w celu innym niż cele określone przez urząd certyfikacji.
Certyfikat karty inteligentnej użyty do uwierzytelnienia został odwołany. Skontaktuj się z administratorem systemu. Dodatkowe informacje może zawierać dziennik zdarzeń.
Certyfikat karty inteligentnej używany do uwierzytelniania nie był zaufany. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Certyfikat karty inteligentnej używany do uwierzytelniania wygasł. Skontaktuj się z administratorem systemu.
Certyfikat klienta nie zawiera prawidłowej nazwy UPN lub nie pasuje do nazwy użytkownika w żądaniu logowania. Skontaktuj się z administratorem.
Certyfikat kontrolera domeny używany do logowania przy użyciu karty inteligentnej wygasł. Skontaktuj się z administratorem systemu i poinformuj go o zawartości dziennika zdarzeń systemowych.
Certyfikat ma nieprawidłową nazwę. Nazwy tej nie ma na liście nazw dozwolonych lub została ona wyraźnie wykluczona.
Certyfikat nadrzędny w rzeczywistości nie wydał tego certyfikatu podrzędnego.
Certyfikat nie jest dowiązany do zaufanego certyfikatu głównego w zasadach IPsec.
Certyfikat nie ma właściwości odnoszącej się do klucza prywatnego.
Certyfikat nie spełnia lub nie zawiera warunków finansowych Authenticode(tm).
Certyfikat nie występuje w bazie danych serwera obejmującej odwołania.
Certyfikat podpisującego tę wiadomość jest nieprawidłowy albo nie można go znaleźć.
Certyfikat podpisujący nie może zawierać rozszerzenia SMIME.
Certyfikat urzędu certyfikacji zawiera nieprawidłowe dane.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore