Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Bezosobowe lub niezabezpieczone wywołania nie są obsługiwane.
Biblioteka DLL musi zostać załadowana.
Biblioteka DLL nie obsługuje składników wymienionych w sekcji TypeLib.
Biblioteka dołączana dynamicznie DLL odwoływała się do modułu, który nie był ani biblioteką DLL, ani obrazem wykonywalnym procesu.
Biblioteka jest zapełniona. Nie ma żadnego wolnego gniazda do użycia.
Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki.
Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki.
Biblioteka, stacja dysków lub pula nośników muszą być puste, aby można było wykonać tę operację.
Biblioteka, stacja dysków lub pula nośników są puste.
Bieżąca implementacja nie może wykonać żądania.
Bieżąca konfiguracja tego zestawu modułów zbierających dane wymaga, aby zestaw ten zawierał dokładnie jeden moduł zbierający dane.
Bieżąca wartość ciągłego kodu VCP jest większa niż wartość maksymalna. Ten kod błędu wskazuje, że monitor zwrócił nieprawidłową wartość.
Bieżąca wartość SNTP to: %1.
Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni znany dobry zestaw sterujący.
Bieżący kontekst transakcji skojarzony z wątkiem nie jest prawidłowym dojściem do obiektu transakcji.
Bieżący proces wykorzystał wszystkie dozwolone przez system dojścia do obiektów Window Manager.
Bieżący stan określonego portu w tym interfejsie sieciowym nie obsługuje żądanej operacji.
Bieżący stan żądania nie pozwala na wykonanie tej operacji.
Bieżący wątek został już przekonwertowany do włókna.
Bieżący wątek został już przekonwertowany do włókna.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore