Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Baza danych działa bez magazynu wersji.
Baza danych jest zapełniona.
Baza danych konfiguracji jest zapełniona.
Baza danych o kontach użytkowników (NET.ACC) jest uszkodzona. Lokalny system zabezpieczeń zastępuje uszkodzoną bazę (NET.ACC) kopią zapasową wykonaną o godzinie %1. Wszelkie zmiany aktualizujące dokonane w bazie danych później zostaną utracone.
Baza danych o kontach użytkowników (NET.ACC) jest uszkodzona. Lokalny system zabezpieczeń zastępuje uszkodzoną bazę (NET.ACC) kopią zapasową wykonaną w dniu %1 o godzinie %2. Wszelkie zmiany aktualizujące dokonane później w bazie danych zostaną utracone.
Baza danych o kontach użytkowników nie jest poprawnie skonfigurowana.
Baza danych o kontach użytkowników nie jest poprawnie skonfigurowana.
Baza danych rejestru COM+ jest już uruchomiona
Baza danych rejestru COM+ nie jest otwarta
Baza danych rejestru COM+ nie została zainicjowana
Baza danych rejestru COM+ wykryła błąd systemu
Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
Baza danych SAM na serwerze Windows jest znacząco rozsynchronizowana z kopią znajdującą się na kontrolerze domeny. Wymagana jest pełna synchronizacja.
Baza danych urzędu zabezpieczeń lokalnych zawiera wewnętrzną niezgodność.
Baza danych usługi jest zablokowana.
Baza danych usługi jest zablokowana.
Baza danych zabezpieczeń na serwerze nie ma konta komputera dla relacji zaufania tej stacji roboczej.
Baza danych zdalnego rozruchu była w formacie NT 3.5 / NT 3.51, a system NT próbuje konwersji tej bazy na format NT 4.0. Konwerter JETCONV dokona zapisu do dziennika zdarzeń Aplikacje po zakończeniu konwersji.
Baza kodów błędów kodowania/dekodowania certyfikatów ASN1. Wartości błędów są poprzedzone napisem CRYPT_E_ASN1_ERROR.
Baza kodów błędów kodowania/dekodowania certyfikatów OSS. Definicje błędów wykonawczych OSS można znaleźć w pliku asn1code.h. Wartości błędów są poprzedzone napisem CRYPT_E_OSS_ERROR.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Italian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Italian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore