Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Alokacja, której dotyczy odwołanie, została trwale zamknięta.
Anons nazwy serwera nie powiódł się.
Anulowanie wywołania jest wyłączone.
Anulowano polecenie bloku sterowania siecią (NCB). Przedstawione dane to blok NCB.
Aparat członkostwa zażądał zamknięcia usługi klastrowania na tym węźle.
Aparat plików wykonywalnych języka wspólnego jest niedostępny
Aplikacja jest już zainstalowana.
Aplikacja ładuje kod wykonywalny z modułu %hs. Jest to bezpieczne, ale może być niezgodne z poprzednimi wydaniami systemu operacyjnego. Dostępna jest alternatywa, %hs. Czy aplikacja ma użyć bezpiecznego modułu %hs?
Aplikacja nie może być uruchomiona więcej niż jeden raz.
Aplikacja podjęła próbę uaktywnienia wyłączonego kontekstu aktywacji.
Aplikacja próbowała włączyć tryb graficzny DOS. Tryb graficzny DOS nie jest obsługiwany.
Aplikacja próbuje uruchomić kod wykonywalny z modułu %hs. Może to być niebezpieczne. Dostępna jest alternatywa, %hs. Czy aplikacja ma użyć bezpiecznego modułu %hs?
Aplikacja rozruchu została zmieniona od czasu włączenia funkcji szyfrowania dysku programu BitLocker.
Aplikacja wywołała interfejs, który został skierowany na inny wątek.
Aplikacja została uruchomiona, lecz nie zarejestrowała klasy factory.
Aplikacje biblioteczne i serwery proxy aplikacji są niezgodne
Aplikacje biblioteczne nie mogą być przetwarzane ponownie.
Aplikacje biblioteczne nie mogą być usługami NT.
Aplikacje COM+, które działają jako usługa NT, nie mogą być umieszczane w pulach ani przetwarzane ponownie
Aplikacje działające jako usługi NT nie mogą być przetwarzane ponownie.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Bulgarian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Bulgarian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore