Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Aktualnie trwa odzyskiwanie zasobu.
Aktywacja COM+ nie powiodła się wskutek błędu funkcji inicjowania. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
Aktywacja COM+ nie powiodła się z powodu błędu katalogu lub błędu konfiguracji.
Aktywacja COM+ nie powiodła się, ponieważ aktywacja nie mogła być zakończona w określonym czasie.
Aktywacja COM+ nie powiodła się. Więcej informacji można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
Aktywacja wymaga, aby w kluczu CLSID była obecna wyświetlana nazwa.
Aktywacja wymaga, aby wartość RunAs dla aplikacji była ustawiona na Aktywuj jako aktywator.
Aktywacja została zresetowana maksymalną liczbę razy na tę instalację. Czasomierz aktywacji nie zostanie wyczyszczony.
Aktywacje na serwerze nie są wstrzymane.
Aktywacje na serwerze są wstrzymane.
Aktywowanie subskrypcji nie powiodło się.
Aktywuj moduł TPM.
Albo aplikacja nie wywołała funkcji WSAStartup, albo nie powiodło się wykonanie funkcji WSAStartup.
Algorytm szyfrowania użyty dla pliku źródłowego wymaga większego buforu klucza niż określony dla pliku docelowego.
Alias komunikatu jest obecnie używany. Spróbuj ponownie później.
Alias komunikatu nie został pomyślnie usunięty ze wszystkich sieci.
Alias komunikatu został przesłany dalej.
Alokacja jest aktualnie zajęta.
Alokacja jest nieprawidłowa.
Alokacja, której dotyczy odwołanie, nie należy do bieżącego urządzenia.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore