Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

Aby można było wykonać tę operację, musi być włączony kanał dziennika zdarzeń Microsoft-Windows-Diagnosis-PLA/Operational.
Aby można było wykonać tę operację, musi być włączony kanał dziennika zdarzeń Microsoft-Windows-TaskScheduler.
Aby można było wykonać tę operację, muszą być uruchomione wszystkie węzły klastra.
Aby ta operacja powiodła się, katalog $Txf musi być pusty.
Aby ten udział został usunięty, należy usunąć go z rozproszonego systemu plików DFS.
Aby uruchomić aplikację, składniki muszą występować w aplikacji.
Aby utworzony składnik COM+ działał poprawnie, musi korzystać z konstrukcji obiektów.
Aby utworzony składnik COM+ działał, musi korzystać z pul obiektów.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejrzyj dziennik błędów.
Aby wykonać tę operację, należy uruchomić obiekt.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, operacja musi być przeprowadzona na docelowym kontrolerze domeny.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, źródłowy kontroler domeny musi pochodzić z dodatku NT4SP4 lub wyższego.
Adapter miniportu ma niski poziom zasilania.
Administrator zamknął %1
Administrator zatrzymał udostępnianie zasobu %1
Administrowanie delegowaniem jest zablokowane.
Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
Adres bloku kontroli magazynu jest nieprawidłowy.
Adres buforu określony w bloku sterowania siecią (NCB) jest niedozwolony. Przedstawione dane to blok NCB.
Adres identyfikatora wątku jest niepoprawny.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore