Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

Windows error in Polski (Polish):

0x80370001: Pamięć maszyny wirtualnej została przydzielona na wielu węzłach NUMA. Nie świadczy to o wystąpieniu problemu, o ile wydajność maszyny wirtualnej nie uległa znacznemu obniżeniu. Jeśli występują problemy z wydajnością, może być konieczne zmodyfikowanie konfiguracji węzłów NUMA. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87923 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

English translation: A virtual machine is running with its memory allocated across multiple NUMA nodes. This does not indicate a problem unless the performance of your virtual machine is unusually slow. If you are experiencing performance problems, you may need to modify the NUMA configuration. For detailed information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=92362.

Search for english version of this error message on google.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore