Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

Windows error in Polski (Polish):

0x8007212F: Katalog nie może sprawdzać poprawności nazwy z proponowanego kontekstu nazewnictwa, ponieważ nie zawiera repliki kontekstu nazewnictwa ponad proponowanym kontekstem nazewnictwa. Upewnij się, że rola wzorca operacji nazw domen jest pełniona przez serwer, który jest skonfigurowany jako serwer wykazu globalnego, i serwer ten jest zaktualizowany względem jego partnerów replikacji. (Ma zastosowanie tylko dla wzorców nazw domen systemu Windows 2000)

English translation: The directory cannot validate the proposed naming context name because it does not hold a replica of the naming context above the proposed naming context. Please ensure that the domain naming master role is held by a server that is configured as a global catalog server, and that the server is up to date with its replication partners. (Applies only to Windows 2000 Domain Naming masters)

Search for english version of this error message on google.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore