Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź ż

%1 jest aplikacją 16-bitową. Nie masz uprawnień do wykonywania aplikacji 16-bitowych. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje o uprawnieniach.
%1 jest nieprawidłową nazwą użytkownika lub grupy.
%1 już istnieje.
%1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.
%1 nie jest prawidłową nazwą domeny lub grupy roboczej.
%1 nie jest prawidłową nazwą komputera.
%1 nie jest prawidłowym numerem komunikatu sieciowego systemu Windows.
%1 nie jest prawidłowym sufiksem formatu 12-godzinnego.
(nazwa rozruchu, identyfikator producenta) jest w użyciu w innym rekordzie bloku rozruchowego.
{Anulowanie limitu czasu} Sterownik %hs nie zdołał zakończyć anulowanego żądania We/Wy w przypisanym czasie.
{Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): %hs lub jego dziennika bądź drugiej kopii. Jest on uszkodzony, brak go lub jest nie do zapisania.
{Awaria połączenia dla transportu podstawowego} Podjęto próbę podłączenia do zdalnego serwera %hs przez transport podstawowy, ale próba nie powiodła się. Uzyskano połączenie przez transport pomocniczy.
{Błąd aplikacji} Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0x%lx). Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację.
{Błąd aplikacji} W aplikacji wystąpił wyjątek %s (0x
{Błąd krytyczny systemu} Obraz systemu %s nie jest poprawnie podpisany. Plik został zastąpiony plikiem podpisanym. System został zamknięty.
{Błąd krytyczny systemu} Proces systemowy %hs zakończył się niespodziewanie ze stanem 0x
{Brak dostępnej powierzchni przekierowywania Menedżera okien pulpitu} Menedżer okien pulpitu nie może zapewnić powierzchni przekierowywania do ukończenia prezentacji DirectX.
{Brak pliku systemowego} Wymagany plik systemowy %hs jest zły albo brak go.
{Dane nie zostały zaakceptowane} Obsługa danych otrzymanych przez klienta TDI podczas wskazywania nie jest możliwa.
{Dodatkowy odczyt} Aby wykonać żądanie odczytu, odporny na błędy system plików NT pomyślnie odczytał dane z dodatkowej kopii. Powodem było to, że wystąpiła awaria w elemencie odpornego na błędy woluminu, ale nie było możliwe ponowne przypisanie odpowiedzialnego za awarię obszaru urządzenia.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore