Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with ż

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź Ż

Żaden kontekst nie jest skojarzony z tym wywołaniem. Zdarza się to w przypadku niestandardowo kierowanych wywołań i po stronie klienta wywołania.
Żaden nośnik nie jest obecnie dostępny w tej puli nośników lub w bibliotece.
Żaden pakiet z danych instalacyjnych oprogramowania występujących w usłudze Active Directory nie spełnia tych kryteriów.
Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnałów.
Żaden program odzyskiwania nie został skonfigurowany dla tej usługi.
Żaden użytkownik nie ma sesji z tym serwerem.
Żaden z adresów IP (%2) tego kontrolera domeny nie jest mapowany do skonfigurowanej lokacji '%1'. Choć może to być sytuacja tymczasowa wynikająca ze zmian adresu IP, na ogół zaleca się, aby adres IP kontrolera domeny (dostępny dla komputerów w jego domenie) był mapowany do obsługiwanej przez niego lokacji. Jeśli powyższa lista adresów IP jest stabilna, rozważ przeniesienie tego serwera do takiej lokacji (lub utworzenie jej, jeśli nie istnieje), w której powyższy adres IP będzie mapowany do wybranej lokacji. Może to wymagać utworzenia nowego obiektu podsieci (którego zakres zawiera powyższy adres IP), mapowanego do wybranego obiektu lokacji.
Żaden z podpisujących wiadomość zaszyfrowaną lub listę zaufania certyfikatów nie należy do zaufanych.
Żadna nazwa serwisu nie jest dostępna dla tego komputera.
Żadna sekwencja protokołu nie została zarejestrowana.
Żadne pakiety zabezpieczeń nie są zainstalowane na tym komputerze lub użytkownik nie jest zalogowany albo też nie ma żadnych pakietów zabezpieczeń zgodnych dla klienta i serwera.
Żadne poświadczenia nie są dostępne w pakiecie zabezpieczeń.
Żadne urządzenie na magistrali I2C nie ma określonego adresu.
Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjowane. Sterownik szeregowy zostanie usunięty z pamięci.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore