Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with ż

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z ł ś ź Ż

Żądana akcja jest ograniczona do używania wyłącznie przez procesy logowania. Proces wywołujący nie jest zarejestrowany jako proces logowania.
Żądana akcja nie jest obsługiwana na serwerze standardowym.
Żądana domena nie mogła być usunięta ponieważ istnieją kontrolery domeny, które nadal są jej hostem.
Żądana funkcja jest niedostępna na tej platformie.
Żądana funkcja nie jest obsługiwana.
Żądana klasa informacji sprawdzania poprawności była nieprawidłowa.
Żądana kolejność sortowania nie jest obsługiwana.
Żądana kolejność tworzenia obiektów nie jest obsługiwana.
Żądana metoda uwierzytelniania nie jest obsługiwana przez serwer.
Żądana nazwa jest prawidłowa, ale dane żądanego typu nie zostały znalezione.
Żądana nazwa już istnieje, jako unikatowy identyfikator.
Żądana operacja clipping nie jest obsługiwana.
Żądana operacja dla transakcji już trwa.
Żądana operacja dodania elementów spowoduje przekroczenie dozwolonego maksimum.
Żądana operacja FSMO nie powiodła się. Nie można połączyć się z bieżącym posiadaczem FSMO.
Żądana operacja instalacji urządzenia jest przestarzała.
Żądana operacja jest niedozwolona na głównym serwerze DNS.
Żądana operacja jest niedozwolona na obiekcie znajdującym się w kontenerze systemowym.
Żądana operacja metapliku nie jest obsługiwana.
Żądana operacja może być wykonana jedynie za pomocą konsoli systemu. Jest to spowodowane najczęściej tym, że sterownik lub biblioteka DLL wymaga bezpośredniego dostępu do konsoli.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore