Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Polski (Polish) starting with ł

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z Ł ś ź ż

Łańcuch alokacji zawierał nieprawidłowy wskaźnik połączenia.
Łańcuch certyfikatów został poprawnie przetworzony, lecz jeden z certyfikatów urzędu certyfikacji nie należy do zaufanych dla dostawcy zasad.
Łańcuch certyfikatów został przetworzony, ale operację przerwano na certyfikacie głównym, który nie należy do zaufanych dla dostawcy zaufania.
Łańcuch certyfikatów został wystawiony przez urząd, którego nie jest zaufany.
Łańcuch połączonych kart nie jest gotowy do uruchomienia z powodu nieznanego błędu.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest niedostępny. Procesowi nie udzielono uprawnień dostępu do nadrzędnego wirtualnego dysku twardego dla dysku różnicowego.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest niedostępny. Wystąpił błąd podczas otwierania wirtualnego dysku twardego wyżej w łańcuchu.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest przerwany. System nie może zlokalizować nadrzędnego wirtualnego dysku twardego dla tego dysku różnicowego.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest uszkodzony. Dysk różnicowy jest wskazany we własnym łańcuchu nadrzędnym.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest uszkodzony. Rozmiary wirtualne nadrzędnego wirtualnego dysku twardego i dysku różnicowego są niezgodne.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest uszkodzony. Sygnatury czasowe nadrzędnego wirtualnego dysku twardego i dysku różnicowego są niezgodne.
Łańcuch wirtualnych dysków twardych jest uszkodzony. Występuje niezgodność identyfikatorów nadrzędnego wirtualnego dysku twardego i dysku różnicowego.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Slovene client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Slovene error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore