Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with w

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v W x å é ø

Windows finner ikke nettverksbanen. Kontroller at nettverksbanen er korrekt, og at måldatamaskinen ikke er opptatt eller slått av. Hvis Windows fremdeles ikke finner nettverksbanen, må du kontakte systemansvarlig.
Windows har oppdaget at systemfastvaren (BIOS) er oppdatert [forrige fastvaredato = %2, dato for gjeldende fastvare %3].
Windows Installer tillater ikke installasjon fra en ekstern skrivebordstilkobling.
Windows Installer tillater ikke oppdatering av behandlede annonserte produkter. Minst én funksjon i produktet må være installert før oppdateringen installeres.
Windows Installer-tjenesten er ikke tilgjengelig i sikkermodus. Prøv på nytt når datamaskinen ikke er i sikkermodus, eller bruk Systemgjenoppretting til å gjenopprette maskinen til en tidligere fungerende tilstand.
Windows Installer-tjenesten startet ikke. Kontakt brukerstøtteavdelingen.
Windows kan ikke åpne programmet. Det er deaktivert.
Windows kan ikke koble deg til økten på grunn av et problem oppstått i Windows delsystem for skjermvisning. Prøv å koble til på nytt senere, eller kontakt serveradministratoren for å få hjelp.
Windows kan ikke returnere alle dataene som er tilgjengelige.
Windows kan ikke startes som konfigurert. En tidligere, fungerende konfigurasjon ble brukt i stedet.
Windows NT- eller Windows 2000 %1-avloggingsforespørsel fra bruker %2\%3 fra %4 mislyktes.
Windows NT- eller Windows 2000 %1-påloggingsforespørsel fra bruker %2\%3 fra %4 (via %5) mislyktes.
Windows NT Workstation
Windows NT-rotmappe
Windows oppdaget skade på en fil, og denne filen ble reparert. Tap av data kan ha funnet sted.
WINS fant en feil under behandling av kommandoen.
WINS-initialisering mislyktes.
WMI-datablokken eller hendelsesvarsling er allerede aktivert.
WMI-datablokken eller hendelsesvarsling er allerede deaktivert.
WMI-datablokken er ikke lenger tilgjengelig.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore