Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with t

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s T u v w x å é ø

TCP-tilkoblingen kan ikke lastes ut på grunn av en lokal policyinnstilling.
tdSize-parameteren til DVTARGETDEVICE-strukturen er ugyldig
Tegnkodingen i XML-deklarasjonen stemmer ikke overens med kodingen som brukes i dokumentet.
Teller for mislykket bruk
Tellerreferansen er feil.
Temp-mappen er på en stasjon som enten er full eller utilgjengelig. Frigjør plass på stasjonen eller kontroller at du har skrivetilgang til Temp-mappen.
Tiden er ikke angitt i hele timer.
Tidligere, eksklusiv VidPn-kildeeier har frigitt eierskapet
Tidsavbrudd for DNS-post.
Tidsavbruddsperioden for semaforen har utløpt.
Tidsavbruddsverdien er ugyldig.
Tidsforskjellen til primær domenekontroller %1 overskrider den største tillatte slakken på %2 sekunder.
Tidsgrensen for denne forespørselen ble overskredet.
Tidsintervallet er ugyldig.
Tidsstempelsignaturen og/eller sertifikatet kan ikke godkjennes eller er ugyldig formatert.
Tidtakeren ble ikke satt av gjeldende prosess.
Tilbakekallfunksjonen kan ikke kontrollere tilbakekallingsstatus for sertifikatet.
Tilbakekallfunksjonen kan ikke kontrollere tilbakekallingsstatus fordi tilbakekallserveren var frakoblet.
Tilbakekallingsstatusen for smartkortsertifikatet som brukes til godkjenning, kunne ikke bestemmes. Kontakt systemansvarlig.
Tilbakekallprosessen kan ikke fortsette. Sertifikatene kan ikke kontrolleres.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my French client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those French error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore