Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p R s t u v w x å é ø

Råkonteksten eller leverandørkonteksten er inkompatibel med laget.
Råkonteksten eller leverandørkonteksten er inkompatibel med oppkallet.
Rammeverket for gruppepolicy bør kalle opp utvidelsene i policygjenopprettingen av den synkrone forgrunnen.
Rammeverket for gruppepolicyen bør kalle typen selv om det ikke er noen endringer.
RC-manifestet er skadet med ugyldige data, en versjon som ikke støttes eller et nødvendig objekt som mangler.
RC-manifestet har ugyldig kulturnavn.
RC-manifestet har ugyldig reservenavn.
RDP-protokollkomponenten %2 fant en feil i protokollstrømmen og har koblet fra klienten.
RecoveryComplete har allerede blitt kalt for den angitte ressursbehandlingen.
Referanse er i en ugyldig tilstand.
Referansen er feil.
Referansen er ikke en gyldig meldingskøreferanse for driveren for virtualiseringsinfrastrukturen.
Referansen er ikke en gyldig minneblokk for driveren for virtualiseringsinfrastrukturen.
Referansen er ikke en gyldig sideområdereferanse for driveren for virtualiseringsinfrastrukturen.
Referansen er ikke gyldig for tilordning av en overordnet partisjon for driveren for virtualiseringsinfrastrukturen.
Referansen er ikke lenger riktig knyttet til transaksjonen. Den kan ha blitt åpnet i en transaksjonsressursbehandler som senere ble tvunget til omstart. Lukk referansen, og åpne en ny.
Referansen har blitt gjort ugyldig av en transaksjon. Den mest sannsynlige årsaken er at det eksisterte minnetilordning på en fil eller en åpen referanse da transaksjonen ble avsluttet eller gjenopprettet til et lagringspunkt.
Referansen som denne operasjonslåsen var knyttet til, er lukket. Operasjonslåsen er nå brutt.
Regenereringen kunne ikke kopiere alle dataene fra de aktive pleksisettene på grunn av ugyldige sektorer.
Registeroppføringen for egenskapssidetjenesten er ugyldig.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my German client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those German error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore