Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p r s t u v w x å é ø

I løpet av de siste %1 timene har denne domenekontrolleren mottatt %2 tilkoblinger fra IPv4-/IPv6-klienter med dobbel stakk med delvise tilordninger til delnettområder. En klient har en delvis tilordning til et delnettområde hvis IPv4-adressen er tilordnet et område, men dens globale IPv6-adresse ikke er tilordnet et område, og omvendt. For å sikre riktig virkemåte for programmer som kjører på medlemsdatamaskiner og -servere som stoler på tilordninger til delnettområder fra IPv4-/IPv6-klienter med dobbel stakk, må ha både IPv4- og globale IPv6-adresser tilordnet til det samme området. Hvis en delvis tilordnet klient forsøker å koble til denne domenekontrolleren med sin ikke tilordnede IP-adresse, brukes dens tilordnede adresse til klientens områdetilordning. Loggfilene %SystemRoot%\debug\netlogon.log eller %SystemRoot%\debug\netlogon.bak inneholder navnet, ikke tilordnet IP-adresse og tilordnet IP-adresse for hver delvis tilordnet klient. Loggfilene kan også inneholde ikke relatert feilsøkingsinformasjon. For å finne informasjon som gjelder delvise delnettilordninger, søker du etter linjer som inneholder teksten PARTIAL_CLIENT_SITE_MAPPING:. Det første ordet etter denne teksten er klientnavnet. Etter klientnavnet følger klientens ikke tilordnede IP-adresse (IP-adressen som ikke har en tilordning for delnettområde) og klientens tilordnede IP-adresse, som ble brukt til å returnere områdeinformasjon. BRUKERHANDLING Bruk snapin-modulen for administrasjonskonsollen (MMC) Active Directory-områder og tjenester til å legge til delnettilordningen for de ikke tilordnede IP-adressene til samme område som brukes av de tilordnede IP-adressene. Når du legger til områdetilordninger for IPv6-adresser, må du bruke globale IPv6-adresser og ikke bruke for eksempel midlertidige koblingslokale eller områdelokale IPv6-adresser. Standard maksimumsstørrelse for loggfilene er %3 byte. Gjeldende maksimumsstørrelse er %4 byte. Hvis du vil angi en annen maksimumsstørrelse, oppretter du følgende DWORD-verdi i registeret for å angi maksimumsstørrelsen i byte: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize
I løpet av de siste %1 timene har det vært %2 tilkoblinger til denne domene- kontrolleren fra klientmaskiner med IP-adresser som ikke passer med noen av de eksisterende områdene i organisasjonen. Disse klientene har derfor udefinerte områder, og kan koble til en hvilken som helst domenekontroller, inkludert de som befinner seg på fjerne plasseringer i forhold til klientene. En klients område bestemmes av tilordningen av dens delnett til et av de eksisterende områdene. Hvis du vil flytte klientene ovenfor til et av områdene, bør du vurdere å opprette delnettobjekt(er) som dekker IP-adressene ovenfor, med tilordning til et av de eksisterende områdene. Navnene og IP-adressene til klientene det gjelder, har blitt logget på denne datamaskinen, i loggfilen %SystemRoot%\debug\netlogon.log, og muligens i loggfilen %SystemRoot%\debug\netlogon.bak, som opprettes når den første blir full. Loggen(e) kan inneholde ekstra og irrelevant feilsøkingsinformasjon. Du kan filtrere ut den nødvendige informasjonen ved å søke etter linjer som inneholder teksten "NO_CLIENT_SITE:". Det første ordet etter denne strengen er klientnavnet, og det andre ordet er klientens IP-adresse. Maksimumsstørrelsen for loggen(e) kontrolleres av følgende DWORD-verdi i registret: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\LogFileMaxSize", standard er %3 byte. Gjeldende maksimumsstørrelse er %4 byte. Hvis du vil angi en annen maksimalstørrelse, oppretter du registerverdien ovenfor, og angir ønsket maksimumsstørrelse i byte.
I stedet for å avbrytes, utføres ressursen heuristisk.
I stedet for å utføres, avbrytes ressursen heuristisk.
I/U ble forsøkt på et seksjonsobjekt som har blitt gjort flytende som resultat av at en transaksjon ble avsluttet. Det finnes ikke gyldige data.
I/U-bussen ble tilbakestilt.
I/U-operasjonen er blitt avsluttet på grunn av en trådavslutning eller en forespørsel fra et program.
I/U-operasjonen mislyktes fordi nettverksmediet er koblet fra eller det trådløse tilgangspunktet er utenfor rekkevidde.
I/U-operasjoner for nettverk utført
ID Bane Brukernavn Låser
ID for angitt ressursspråk finnes ikke i avbildningsfilen.
IDen for angitt modus brukes allerede av en annen modus i settet.
IDen til angitt grafikkvisningskilde brukes allerede av en annen kilde i settet.
IDen til angitt grafikkvisningsmål brukes allerede av et annet mål i settet.
IDen til angitt skjermbeskrivelse brukes allerede av en annen beskrivelse i settet.
Identiteten eller passordet som er angitt i programmet, er ikke gyldig
Identiteten til manifestene er den samme, men innholdet er forskjellig.
Identitets-BLOB ikke riktig angitt.
Identitetsstrengen er feil utformet. Dette kan være på grunn av et etterfølgende komma, flere enn to attributter uten navn, manglende attributtnavn eller manglende attributtverdi.
IIS-intrinsics er ikke tilgjengelige. Begynn arbeidet med IIS.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Arabic client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Arabic error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore