Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with e

+ a b c d E f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

Egenskapen TxIsolation Level for COM+-komponenten som opprettes, er sterkere enn TxIsolationLevel for "rotkomponenten" for transaksjonen. Opprettelsen mislyktes.
Egenskapene ble lagret, men ikke alle endringene vil tre i kraft før neste gang ressursen kobles til.
Egenskapsverdien er for stor
Eieren av per bruker-abonnementet er ikke logget på det angitte systemet
Eier-SIDen på et abonnement per bruker finnes ikke
Eierskap i eksklusiv modus kreves for å opprette ubehandlet primærtildeling.
Ekstern maskin mislyktes med å sende gyldig maskinsertifikat
Ekstern oppstart vil bli startet på nytt senere.
Eksterne pålogginger er deaktivert.
Eksterne samtaler er ikke tillatt for denne prosessen.
Eksterne sikkerhetskontohavere kan ikke være medlem av universale grupper.
Eksterne tilkoblinger til utskriftskøen er blokkert av en policy på datamaskinen din.
Eksternt kort er ikke kompatibelt.
Eksternt prosedyrekall for replikeringen ble avbrutt.
EKU-attributtet (Enhanced Key Usage) for det angitte sertifikatet kan ikke brukes for BitLocker-stasjonskryptering. BitLocker krever ikke at et sertifikat har et EKU-attributt, men hvis et attributt er konfigurert, må det settes til en objektidentifikator (OID) som tilsvarer objektidentifikatoren som er konfigurert for BitLocker.
Eldre komponenter kan ikke finnes i partisjoner som ikke er grunnpartisjoner.
Elementet ble ikke funnet.
Elementet ble ikke funnet.
Elementet er ikke tilgjengelig lokalt.
EMail-navnet er ikke tilgjengelig og kan ikke legges til Person eller Alternativt personnavn.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Czech client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Czech error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore