Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

DAA-kommandoen har ingen tilgjengelige ressurser til å utføre kommandoen.
Data allerede kryptert.
Data av denne typen støttes ikke.
Data på utklippstavlen er ugyldig
Data som finnes i en av parameterne, er mer enn funksjonen kan operere med.
Databasen er full.
Databasen for ekstern oppstart er i NT3.5- / NT 3.51-format og NT forsøker å konvertere den til NT 4.0-format. Konverteringsverktøyet JETCONV vil skrive til programmets hendelseslogg når det er ferdig.
Databasen har ikke mer versjonslager.
Databeskrivelsestabellen som er angitt i NCBen, er ugyldig Dataene er NCBen.
Datablokkregistrering for WMI mislyktes for en av WMI-underklassene for MSMonitorClass.
Databufferen som skal motta returnerte data, er for liten for de returnerte dataene.
Dataene er ikke gyldige.
Dataene i reanalyseringspunktbufferen er ugyldig.
Dataene som ble mottatt fra skjermen, er ugyldige.
Dataene som ble returnert fra en ekstern administrasjonskommando, har blitt avkuttet til 64 kB.
Dataene som er brukt til denne operasjonen, er ikke gyldige.
Dataene som er nødvendige for å fullføre denne operasjonen er ikke tilgjengelige ennå.
Datafeil (sirkulerende overflødighetskontroll, CRC).
Datafeil i sekundær DNS-sone.
Dataflyten er ikke liten.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore