Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

Basisadressen eller filforskyvningen har feil justering.
Behandlingsinformasjonen lagret på stasjonen inneholder en ukjent type. Hvis du bruker en gammel versjon av Windows, prøv å få tilgang til stasjonen fra den siste versjonen.
Behøver å kjøre objektet for å utføre denne operasjonen
Beskyttelsesfeil for samling: Fellesnøkkelen for en samling var for kort til å være tillatt.
Beskyttelsesfeil for samling: Finner ikke angitt samling.
Beskyttelsesfeil for samling: Katalogen for en samling er ikke gyldig eller stemmer ikke med samlingens manifest.
Beskyttelsesfeil for samling: Katalogen for en samling mangler.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Den angitte sektoren har ikke en gyldig CSS-nøkkel.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Den gjeldende DVD-sonen tilsvarer ikke soneinnstillingen på stasjonen.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Godkjenning av DVD CSS mislyktes.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Lesingen mislyktes fordi sektoren er kryptert.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Nøkkel for DVD-økt er ikke opprettet.
Beskyttelsesfeil ved kopiering - Stasjonens soneinnstillinger kan være permanente, eller antallet brukertilbakestillinger er overskredet.
Beskyttelseskvalitet per melding støttes ikke av sikkerhetspakken
Beskyttere basert på fellesnøkler er ikke tillatt på denne stasjonen.
Betyr at en bestemt sikkerhets-ID ikke kan tilordnes som etikett for et objekt.
Bevaring av utføring eller avbrudd støttes ikke
Bevart i køen
Biblioteket er fullt. Ingen spor er tilgjengelige for bruk.
Biblioteket er ikke registrert.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Danish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Danish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore