Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with b

+ a B c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

Både server %1 og %2 hevder å være domenekontrollere for domene %3. En av serverne bør degraderes eller fjernes fra domenet.
Både server %1 og %3 hevder å være domenekontrollere for NT på domenet %2. En av serverne bør fjernes fra domenet fordi serverne har forskjellige sikkerhetsidentifikatorer (SID).
Bærebølgesøk mislyktes, eller bærebølge ble avbrutt på grunn av frakobling.
Båndet kunne ikke partisjoneres.
Banen %1 ble ikke funnet.
Banen er for lang
Banen som er angitt i konfigurasjonsdataene for oppstart (Boot Configuration Data – BCD) for et integritetsbeskyttet BitLocker-stasjonskrypteringsprogram, er feil. Kontroller og korriger BCD-innstillingene dine og prøv på nytt.
Banen til programvareinstallasjonsdataene i Active Directory er ikke riktig.
Banen tilhører ikke et delt klyngevolum.
Bare administratorer har tillatelse til å legge til, fjerne eller konfigurere serverprogramvare under en ekstern Terminal Services-økt. Kontakt systemansvarlig hvis du vil installere eller konfigurere programvare på serveren.
Bare COM+-programmer som er merket "i kø", kan opprettes med køkallenavnet
Bare deler av en ReadProcessMemory- eller WriteProcessMemory-forespørsel ble fullført.
Bare diskdelinger kan merkes for hurtigbufring
Bare DSAer som er konfigurert som globale katalogservere, skal ha tillatelse til å inneha FSMO-hovedrollen for domenenavngiving. (Gjelder bare for Windows 2000-servere)
Bare en administrator kan endre medlemskapslisten for en administratorgruppe.
Bare én forekomst av denne ressurstypen tillates i klyngen.
Bare én forekomst av denne ressurstypen tillates per ressursgruppe.
Bare ett bruk av hver enkelt kontaktadresse (protokoll/nettverk adresse/port) er vanligvis tillatt.
Bare programfiler (MSI-filer) kan installeres i partisjoner.
Bare replikatoren kan utføre denne funksjonen.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Romanian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Romanian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore