Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with a

+ A b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

Abonnementet kan ikke aktiveres.
Active Directory Domain Services-skogen inneholder ikke de nødvendige attributtene og klassene for å være vert for informasjon om BitLocker-stasjonskryptering eller klarert plattformmodul (TPM). Kontakt domeneadministrator for å bekrefte at alle nødvendige skjemautvidelser for BitLocker Active Directory er installert.
Active Directory-GUIDen er ikke tilgjengelig og kan ikke legges til Subject Alternate-navnet.
ADDPAK-filen er ødelagt. Slett Lanman\Netprog\Addpak.ser og legg inn alle ADDPAK-filer på nytt.
Administrator lukket %1
Administratoren stoppet deling av ressurs %1
Adressebøkene er nestet for dypt. Kan ikke bygge hierarkitabell.
Adressen er allerede i bruk.
Adressen er ikke gyldig for denne konteksten.
Adressen er ikke gyldig for en IPv6-adresseressurs. En global IPv6-adresse kreves, og den må stemme med et klyngenettverk. Kompatibilitetsadresser tillates ikke.
Adressen for tråd-IDen er feil.
Adressen til kontrollfeltet for lagring er ugyldig.
Advarsel! Du må logge av %1 nå. Du har to minutter til du blir frakoblet.
Advarsel! Du må logge av innen %1. Hvis du ikke har logget av innen dette tidspunktet, vil økten automatisk bli avbrutt, og eventuelle åpne filer vil ikke bli lagret.
Advarsel! Stasjon %1 inneholder ødelagte data på grunn av en feil under skriving. Hurtigbufferen er stoppet.
Aktiver TPM (Trusted Platform Module).
Aktivering av COM+ mislyktes fordi aktivering ikke kunne fullføres i løpet av den angitte tiden.
Aktivering av COM+ mislyktes fordi en initialiseringsfunksjon mislyktes. Se i hendelsesloggen for mer informasjon.
Aktivering av COM+ mislyktes på grunn av en katalog- eller konfigurasjonsfeil.
Aktivering av COM+ mislyktes. Se i hendelsesloggen for mer informasjon


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore