Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

{Skrivebordkomposisjon deaktivert} Operasjonen kunne ikke utføres fordi skrivebordkomposisjon er deaktivert.
{Svarmelding samsvarer ikke} Forsøkte å svare på en LPC-melding, men tråden som ble angitt av klient-IDen i meldingen ventet ikke på den meldingen.
{TDI-hendelse utført} TDI-indikering er fullført.
{TDI-hendelse venter} TDI-indikering er i ventetilstand.
{Tilgangsnivået mislyktes} I/U-tillatelsene for en prosess kunne ikke endres.
{Tilkoblingsfeil på primærtransport} Forsøkte å koble til den eksterne serveren %hs på primærtransporten, men tilkoblingen mislyktes. Datamaskinen BLE koblet til en sekundærtransport.
{Tjenesten Volume Shadow Copy} Systemet er klar til dvalemodus.
{Tjenesten Volume Shadow Copy} Vent mens tjenesten Volume Shadow Copy forbereder volumet %hs for dvalemodus.
{Tråd er avbrutt} Tråden ble avsluttet mens den var avbrutt. Tråden ble gjenopptatt og avslutningen ble fullført.
{Ugyldig DLL-inngangspunkt} Biblioteket for dynamiske koblinger %hs er ikke skrevet korrekt. Stakkpekeren er forlatt i en inkonsekvent tilstand. Inngangspunktet skulle være deklarert som WINAPI eller STDCALL. Velg Ja for å avbryte DLL-innlasting. Velg Nei for å fortsette utføringen. Hvis du velger Nei, er det ikke sikkert at programmet kjører riktig.
{Ugyldig inngangspunkt for tjenesten Callback} Tjenesten %hs er ikke skrevet korrekt. Stakkpekeren er forlatt i en inkonsekvent tilstand. Inngangspunktet for Callback skulle vært deklarert som WINAPI eller STDCALL. Hvis du velger OK, fortsetter tjenesten operasjonen. Det er ikke sikkert tjenesten kjører slik den skal.
{Ugyldig omplassering av system-DLL.} System-DLLen %hs ble omplassert i minnet. Programmet vil ikke kjøre skikkelig. Omplasseringen oppstod fordi DLL-filen %hs okkuperte et adresseområde reservert for system-DLLer i Windows. Kontakt leverandøren av DLLen for å få en ny.
{UNNTAK} Et realmodusbasert program prøvde å utføre en flyttallsinstruksjon til tross for at maskinvaren ikke støtter slike.
{UNNTAK} Flere feil i flyttallspunkt.
{UNNTAK} Flere feller for flyttallspunkt.
{Uventet feil i DebugActiveProcess} Det oppstod en uventet feil under utføring av en DebugActiveProcess API-forespørsel. Du kan velge OK for å avslutte prosessen eller Avslutt for å overse feilen.
12- og 24-timers format kan ikke blandes.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Chinese client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Chinese error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore