Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with special characters

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é ø

%1 prøvde å finne området sitt ved å slå opp IP-adressen (%2) i beholderen Configuration\Sites\Subnets i DSen. Ingen delnettverk tilsvarte IP-adressen. Du bør vurdere å legge til et delnettverksobjekt for denne IP-adressen.
%1 starter
%1 stopper
%1 tillatelser endret
%1 tillatelser lagt til
%1 tillatelser slettet
%1-loggen er full. Hvis dette er første gang du ser denne meldingen, gjør du følgende: 1. Klikk Start, Kjør, skriv "eventvwr", og klikk deretter OK. 2. Klikk %1, klikk Handling-menyen, klikk Fjern alle hendelser, og klikk deretter Nei. Hvis denne dialogboksen fortsatt vises, kontakter du brukerstøtteavdelingen eller systemansvarlig.
%1-tjenesten ble midlertidig stanset.
%1-tjenesten ble startet igjen.
%1-tjenesten er blitt startet av en annen prosess, og venter.
%1-tjenesten kunne ikke stoppe.
%1-tjenesten venter
%1-tjenesten venter på å startes igjen
(oppstartsnavn, leverandør-ID) brukes av en annen oppstartspost.
{ Registerstruktur gjenopprettet} Registerstruktur (fil): %hs var skadet og er gjenopprettet. Data kan ha gått tapt.
{Alvorlig systemfeil} Systemavbildningen %s er ikke riktig signert. Filen er erstattet med den signerte filen. Maskinen er slått av.
{Avbryt tidsavbrudd} Driveren %hs kunne ikke fullføre en avbrutt I/U-forespørsel i tildelt tidsrom.
{Bildet er omadressert} En avbildningsfil kunne ikke adresseres ved adressen som ble angitt i avbildningsfilen. Det må utføres på denne avbildningen.
{Data godtas ikke} TDI-klienten kunne ikke håndtere dataene som ble mottatt under en indikasjon.
{DLL-initialisering mislyktes} Programmet kunne ikke initialisere fordi stasjonen avsluttes.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my French client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those French error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore