Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in Norsk (Bokmål) (Norwegian) starting with ø

+ a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x å é Ø

Økten angitt i NCBen ble avsluttet unormalt. Dataene er NCBen.
Økten angitt i NCBen er inaktiv. Dataene er NCBen.
Økten ble avbrutt.
Økten fra %1 har åpne filer.
Økten har blitt avbrutt.
Økten som ble angitt i NCBen ble lukket. Dataene er NCBen.
Økten som var satt opp for domenekontrolleren %1 for Windows NT eller Windows 2000 for domene %2, mislyktes fordi datamaskinen %3 ikke har en lokal sikkerhetskontodatabase.
Økten som var satt opp for Windows NT- eller Windows 2000-domenekontroller %1 for domene %2 mislyktes fordi domenekontrolleren ikke hadde en konto %4 som trengs for å sette opp økten av denne datamaskin %3. FLERE DATA Hvis denne datamaskinen er medlem av eller en domenekontroller i det angitte domenet, er den tidligere nevnte kontoen en datamaskinkonto for denne datamaskinen i det angitte domenet. Ellers er kontoen en global klareringskonto med det angitte domenet.
Økter avbrutt på grunn av feil
Økter frakoblet
Økter koblet til på nytt
Økter som ikke kunne startes
Økter tidsavbrutt
Øktoppsettet for Windows NT- eller Windows 2000-domenekontrolleren %1 for domenet %2 mislyktes fordi %1 ikke støtter signering eller forsegling av Netlogon-økten. Oppgrader domenekontrolleren, eller sett registeroppføringen RequireSignOrSeal på denne maskinen til 0.
Øktoppsettet for Windows NT- eller Windows 2000-domenekontrolleren %1 for domenet %2 svarer ikke. Gjeldende RPC-kall fra Netlogon på \\%3 for %1 er avbrutt.
Øktoppsettet for Windows NT- eller Windows 2000-domenekontrolleren %1 fra maskinen %2 med kontoen %4 mislyktes. %2 er angitt som en BDC i domenet %3. %2 prøvde imidlertid å koble til som en domenekontroller i et klarert domene, en medlemsarbeidsstasjon i domenet %3 eller en server i domenet %3. Bruk verktøyet Active Directory-brukere og -datamaskiner eller Serverbehandling til å fjerne BDC-kontoen for %2.
Øktsgrensen for NetBIOS ble overskredet.
Øktsoppsettet fra datamaskin %1 mislyktes fordi sikkerhetsdatabasen ikke inneholder en klareringskonto %2 referert av den angitte datamaskinen. BRUKERHANDLING Hvis dette er den første forekomsten av denne hendelsen for den angitte datamaskinen og kontoen, kan dette være et gjennomgående problem som ikke krever noen handling akkurat nå. Hvis dette er en skrivebeskyttet domenekontroller og %2 er en legitim maskinkonto for datamaskinen %1, må %1 merkes for hurtigbufring for denne plasseringen hvis det er hensiktsmessig, eller på annen måte sikres tilkobling til en domenekontroller som kan behandle forespørselen (for eksempel en skrivbar domenekontroller). Ellers kan følgende fremgangsmåte løse problemet: Hvis %2 er en legitim maskinkonto for datamaskin %1, bør %1 bli med i domenet igjen. Hvis %2 er en legitim global klareringskonto, bør klareringen opprettes på nytt. Ellers, hvis vi antar at %2 ikke er en legitim konto, bør følgende handling utføres på %1: Hvis %1 er en domenekontroller, bør klareringen assosiert med %2 slettes. Hvis %1 ikke er en domenekontroller, bør den ikke lenger få inngå i domenet.
Ønsket funksjon er ikke tilgjengelig på denne plattformen.
Øyeblikksbildehandlingen kan ikke fortsette fordi en ressursbehandling for transaksjoner ikke kan fryses i den gjeldende tilstanden. Prøv på nytt.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore