Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with p

+ a b c d e f g h i j k l m n o P q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

Pabeigta tikai daļa no ReadProcessMemory vai WriteProcessMemory pieprasījuma.
Padotā izveide neizdevās. Norādītā darba loģiskā vienība netika pievienota.
Pagaidu mape atrodas diskā, kas ir pilns vai nav pieejams. Atbrīvojiet diskā vietu vai pārliecinieties, vai jums ir atļauja rakstīt pagaidu mapē.
Pakalpojuma Active Directory GUID nav pieejams un to nevar pievienot tēmas alternatīvajam nosaukumam.
Pakalpojuma datu bāze ir bloķēta.
Pakalpojuma gadījums jau darbojas.
Pakalpojuma instalēšanas sadaļa šajā INF nav derīga.
Pakalpojuma paziņojumu klients pārāk daudz atpaliek no pakalpojumu norises datorā.
Pakalpojuma primāro kontekstu (SPN) nevarēja izveidot, jo norādītais resursdatora nosaukums neatrodas nepieciešamajā formātā.
Pakalpojuma process nevar izveidot savienojumu ar pakalpojuma kontrolleri.
Pakalpojuma sākšana neizdevās, jo vienam vai vairākiem viena procesa pakalpojumiem ir nesavietojams pakalpojuma SID tipa iestatījums. Pakalpojums ar ierobežotu pakalpojuma SID tipu vienā procesā var tikai pastāvēt līdzās citiem pakalpojumiem ar ierobežotu SID tipu. Ja pakalpojuma SID tips šim pakalpojumam ir tikko konfigurēts, lai sāktu šo pakalpojumu, ir jārestartē viesošana.
Pakalpojuma Uzdevumu pānotājs drošības pakalpojumi ir pieejami tikai sistēmā Windows NT.
Pakalpojumam nevar izveidot pavedienu.
Pakalpojums ar tādu pašu nosaukumu sistēmā jau pastāv.
Pakalpojums ir nosūtījis atpakaļ pakalpojuma kļūdas kodu.
Pakalpojums jau ir reģistrēts.
Pakalpojums laikus nereaģē uz sākšanas vai vadības pieprasījumu.
Pakalpojums nav instalēts
Pakalpojums nav sākts.
Pakalpojums netika sākts pieteikšanās kļūmes dēļ.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Hebrew client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Hebrew error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore