Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with o

+ a b c d e f g h i j k l m n O p q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

Objekta identifikators ir slikti formatēts.
Objekta identifikators neatbilst derīgam objektam.
Objektā ir iestatīts sistēmas karodziņš, un tas neatļauj objektu pārvietot vai pārdēvēt.
Objekta izveidei tika piešķirti nepietiekami atribūti. Šis objekts, iespējams, nepastāv, tas, iespējams, ir izdzēsts un drazas jau ir savāktas.
Objekta klase nav nosakāma
Objekta klasei jābūt strukturālai; jūs nevarat ierosināt lakonisku klasi.
Objekta klases atribūtam jābūt norādītam.
Objekta nosaukumam ir nederīga sintakse.
Objekta pārvietošana starp domēniem jau ir zināma, lai to varētu dzēst galamērķa serveris. Avota serverim nav jaunākās versijas avota objekta.
Objekta serveris tiek apturēts, kad OLE pakalpojums sazinās ar to
Objekta universālais unikālais identifikators (UUID) ir nulles UUID.
Objekta vispārēji unikālais identifikators (UUID) ir jau reģistrēts.
Objekta vispārēji unikālais identifikators (UUID) netika atrasts.
Objektam ir jābūt nosaukšanas kontekstam.
Objektam jābūt DSA klases objektam.
Objektam un vecākobjektam ir jābūt viena tipa - vai nu abiem sākotnējiem, vai kopijām.
Objektiem netika atrasts neviens no pieprasītajiem atribūtiem.
Objekts ar GUID vai LUID jau pastāv.
Objekts ir iebūvēts, tāpēc to nevar izdzēst.
Objekts ir izlaists


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore