Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with i

+ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

Identificētais direktorijs viedkartē nepastāv.
Identificētais fails viedkartē nepastāv.
Identitāte ietver divas definīcijas vienam un tam pašam atribūtam.
Identitātes atribūta nosaukums neatrodas atļautā diapazonā.
Identitātes atribūta vērtība neatrodas atļautā diapazonā.
Identitātes virkne ir nepareizi veidota. Iespējams, tas ir komata zīmes, vairāk nekā divu nenosauktu atribūtu, trūkstoša atribūta nosaukuma vai trūkstošas atribūta vērtības dēļ.
Iedalīšana ir nederīga.
Iedalīšana pašlaik ir aizņemta.
Iedalīšana, uz kuru ir atsauce, ir neatgriezeniski slēgta.
Iedalīšana, uz kuru ir atsauce, nepieder pašreizējai ierīcei.
Iedalīšanas gadījums, uz kuru ir atsauce, ir nederīgs.
Iedalīšanas turis, uz kuru ir atsauce, ir nederīgs.
Iedalītāja atmiņas iegūšanas kļūme
Iegūtā monitora deskriptora kontrolsumma ir nederīga.
Iekļauto datu ziņojums nesatur norādīto adresātu.
Iekļauto/neiekļauto API sarakstā tika noteikts konflikts. Nenorādiet to pašu API gan iekļauto, gan neiekļauto API sarakstā.
Iekšējā atsauce jau pastāv.
Iekšējā atsauce tiek lietota ar tādu pašu nosaukumu.
Iekšējas kļūdas dēļ operācija neizdevās.
Iekšējas kļūdas dēļ šī operācija neizdevās.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore