Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with g

+ a b c d e f G h i j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

Gadījumskaitļa ģeneratora pārbaudes tests neizdevās.
Gaida, kad process atvērs otru programmkanāla galu.
Gaidot transakcijas bloķēšanu, iestājies izsaukuma taimauts.
Galamērķa domēnam jābūt mežā.
Galamērķa domēnam jābūt vietējā režīmā.
Galapunkta adreses vietrādis URL nav derīgs.
Galvenā režīma autentifikācijas komplekts gaida dzēšanu.
Galvenā režīma drošības saistības darbības ilgums beidzās vai vienranga lietotājs nosūtīja galvenā režīma dzēšanas komandu.
Galvenā režīma filtrs gaida dzēšanu.
Galvenā režīma parametri nav derīgi šim ātrajam režīmam.
Galvenā režīma politika gaida dzēšanu.
Galvenā režīma politika tika veiksmīgi pievienota, taču daži no pieprasītajiem piedāvājumiem netiek atbalstīti.
GetClassObject neizdevās DLL
Getsockopt vai setsockopt izsaukumā tika norādīta nezināma, nederīga vai neatbalstīta opcija vai līmenis.
Globālā kataloga pārbaudīšana neizdevās. Globālais katalogs nav pieejams vai tas neatbalsta darbību. Kāda direktorija daļa pašlaik nav pieejama.
Globālai grupai kā dalībnieks nevar būt lokālā grupa.
Globālai grupai kā dalībnieks nevar būt universālā grupa.
Globālai grupai nevar būt starpdomēnu dalībnieks.
Globālais katalogu serveris neatrodas tuvākājā vietā.
Globālās faila nosaukuma rakstzīmes * vai ? ir ievadītas nepareizi vai to ir pārāk daudz.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Serbian client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Serbian error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore