Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with f

+ a b c d e F g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

Faila ceļš nav derīgs
Failā CONFIG.SYS nav norādīta sistēmas trasēšanas informācija vai trasēšana nav atļauta.
Failā ir nepareizs versijas numurs.
Faila jaukšana nepastāv norādītajā kataloga failā. Fails, iespējams, ir bojāts vai pārveidots.
Faila kontrolsumma ir nepareiza.
Faila koplietojumu, kas ir saistīts ar failu koplietošanas apliecinājuma resursu, nevar viesot ne šajā klasterī, ne kādā no tā mezgliem.
Faila lejupielāde ir pārtraukta.
Faila lejupielāde tika anormāli priekšlaikus pārtraukta. Fails ir nepilnīgs.
Faila lielums pārsniedz pieļaujamo ierobežojumu, tāpēc failu nevar saglabāt.
Failā nav nevienu transakcijas metadatu.
Faila nosaukums ir par garu.
Faila nosaukums, direktorija nosaukums vai sējuma etiķetes sintakse ir nepareiza.
Faila rādītāju nevar iestatīt norādītajai ierīcei vai failam.
Faila replicēšanas pakalpojums API pārtrauca pieprasījumu. Iespējams, notikumu žurnālā ir vairāk informācijas.
Faila replicēšanas pakalpojums API tika izsaukts nepareizi.
Faila replicēšanas pakalpojums atklāja nederīgu parametru.
Faila replicēšanas pakalpojums domēna kontrollerī nevar sazināties ar faila replicēšanas pakalpojumu šajā datorā. Iespējams, notikumu žurnālā ir vairāk informācijas.
Faila replicēšanas pakalpojums nevar aizpildīt sistēmas sējumu iekšēja taimauta dēļ. Iespējams, notikumu žurnālā ir vairāk informācijas.
Faila replicēšanas pakalpojums nevar aizpildīt sistēmas sējumu iekšējas kļūdas dēļ. Iespējams, notikumu žurnālā ir vairāk informācijas.
Faila replicēšanas pakalpojums nevar apmierināt pieprasījumu, jo autentificēts RPC nav pieejams domēna kontrollerī. Iespējams, notikumu žurnālā ir vairāk informācijas.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Korean client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Korean error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore