Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with d

+ a b c D e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī š ž

DAA komandai nav pieejamu resursu, lai izpildītu komandu.
Daļa resursu stāvokļu tika izpildīti, kamēr citi tika priekšlaikus pārtraukti, iespējams, heiristisku lēmumu dēļ.
Daļa resursu stāvokļu tika izpildīti, kamēr citi tika priekšlaikus pārtraukti, iespējams, heiristisku lēmumu dēļ.
Dalības programma pieprasīja šī mezgla klastera pakalpojuma beigšanu.
Dalībnieks nav atrasts.
Dalībnieku nevarēja pievienot grupai vai noņemt no grupas, jo šāds dalībnieks nepastāv.
Dalībnieku vairs nav.
Darba grupas vai domēna vārdu tīklā jau izmanto cits dators.
Darbība ar doto identifikatoru jau pastāv.
Darbība atcelta pēc SCardCancel pieprasījuma.
Darbība atrodas ārpus sfēras.
Darbība atstātu transakciju resursu pārvaldītāju nepastāvīgā stāvoklī, un tādēļ nav atļauta.
Darbībā esošā pavediena izpildes aktivizācijas steka aktivizācijas konteksts ir bojāts.
Darbība ietekmē vairākus DSA
Darbība ir liegta. Lietotājs ir piešķīris vairākas lomas, un sertificēšanas iestāde ir konfigurēta realizēt lomu atdalīšanu.
Darbība ir liegta. To var veikt tikai sertifikāta pārvaldnieks, kam ir atļauts pārvaldīt sertifikātus pašreizējam pieprasītājam.
Darbība nav atļauta atspējotā iekšējā atsaucē.
Darbība nav atļauta WOW64.
Darbība neizdevās, jo vai nu norādītais klastera mezgls nav grupas īpašnieks, vai arī mezgls nav iespējams grupas īpašnieks.
Darbība neizdevās, jo vai nu norādītais klastera mezgls nav resursa īpašnieks, vai arī mezgls nav iespējams resursa īpašnieks.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore