Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with ž

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī š Ž

Žurnāla aizķeres procedūra jau ir instalēta.
Žurnāla dati ir bojāti.
Žurnāla ieraksts nav ieraksts žurnālfailā.
Žurnālā instalētās politiku kopas nav derīgas.
Žurnāla klients jau ir reģistrēts straumē.
Žurnāla klients nav reģistrēts straumē.
Žurnāla metadatu attīrīšana neizdevās.
Žurnāla pakalpojums konstatēja kļūdu, mēģinot atvērt žurnāla konteineru.
Žurnāla pakalpojums konstatēja kļūdu, mēģinot ierakstīt datus žurnāla konteinerā.
Žurnāla pakalpojums konstatēja kļūdu, mēģinot nolasīt datus no žurnāla konteinera.
Žurnāla pakalpojums konstatēja nederīgu konteinera stāvokli, mēģinot veikt pieprasītu darbību.
Žurnāla pakalpojums nav pareizajā stavoklī, lai veiktu pieprasīto darbību.
Žurnāla vieta nav atgūstama, jo žurnāls atrodas kontaktā.
Žurnāla vietu nevar atgūt, jo ar žurnālu kontaktā ir arhīva daļa.
Žurnālam nepieciešami vismaz divi konteineri, pirms to var nolasīt vai ierakstīt.
Žurnālam nevarēja iestatīt pieprasīto lielumu.
Žurnālam tika pievienoti ieraksti vai tika izdarītas izmaiņas rezervēšanā, taču žurnālu nevarēja ierakstīt pamatatmiņā.
Žurnāls ir piesprausts rezervēšanas dēļ, kura aizņem lielāko žurnāla vietas daļu. Atbrīvojiet dažus rezervētus ierakstus, lai nodrošinātu pieejamu vietu.
Žurnāls ir salikts, tieši ieraksti fiziskajā žurnālā nav atļauti.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Spanish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Spanish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore