Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in latviešu valoda (Latvian) starting with š

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z ā ģ ī Š ž

Šā draivera instalāciju aizliedz sistēmas politika. Sazinieties ar sistēmas administratoru.
Šā faila rindas instalācijas ietekmētie faili nav dublēti instalācijas noņemšanai.
Šāds fails pastāv.
Šāds interfeiss netiek atbalstīts.
Šāds pakalpojums nav zināms. Šo pakalpojumu nevar atrast norādītajā nosaukuma vietā.
Šāds resursdators nav zināms.
Šai darbībai filtrs nedefinēja apdarinātāju.
Šai darbībai neder asinhroni pieprasījumi.
Šai darbībai neviens klastera mezgls nav pieejams.
Šai darbībai neviens klastera mezgls nav pieejams.
Šai darbībai norādītais objekts atrodas izdzēšanas procesā, tāpēc pieprasīto darbību pašlaik nevar izpildīt.
Šai funkcijai nodotais HDCP sistēmas atjaunojamības ziņojums neatbilda HDCP 1.1. specifikācijas 5. sadaļai.
Šai funkcijai nodotajai GDI displeja ierīcei nav aktīvas video izvades.
Šai ierīcei atlasītais draiveris neatbalsta sistēmu Windows.
Šai ierīcei atlasītais draiveris neatbalsta šo sistēmas Windows versiju.
Šai ierīcei nav saderīgu draiveru.
Šai ierīces informācijas kopai pašlaik nav atlasīts ierīces informācijas elements.
Šai instalēšanas klasei atbilstošo ikonu nevar ielādēt.
Šai interfeisa ierīcei ievadītā atsauču virkne nav derīga.
Šai operācijai iesniegtā bufera garums ir pārāk īss.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my Turkish client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those Turkish error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore