Ever had problem googling localized version of an error message? Then this site is for you!

FindErr.NET | Translations of localized Windows error messages in lietuvių kalba (Lithuanian) starting with r

+ a b c d e f g h i j k l m n o p q R s t u v w x y į š ž

Rašymas nėra visas srities rašymas.
RC deklaracijoje yra nereikalingų duomenų, jos versija nepalaikoma arba trūksta reikalingo elemento.
RC deklaracijos kultūros pavadinimas neleistinas.
RC deklaracijos ultimatefallback pavadinimas neleistinas.
RDP protokolo komponentas %2 nustatė protokolo srauto klaidą ir atjungė klientą.
Realizavimas negali atlikti užklausos.
Realus ypatybės duomenų tipas neatitinka tikėtino ypatybės duomenų tipo.
RecoveryComplete jau iškviesta pateiktam išteklių vadovui.
Regeneracijos operacijai nepavyko nukopijuoti visų duomenų iš aktyvių derinamųjų formų dėl sugadintų sektorių.
Registracijos failas sugadintas
Registracijos paleisties informacijos nėra arba ji netinkama.
Registre neįmanoma rasti rakto
Registre objektas nerastas
Registre trūksta katalogo konfigūravimo parametro.
Registro inicijuota įvesties / išvesties operacija nepavyko. Registrui nepavyko perskaityti, įrašyti arba išvalyti vieno iš failų, kuriuose yra registro sistemos vaizdas.
Registro rakte, pažymėtame naikinti, buvo atlikta neleistina operacija.
Registro šakos transakcijos būsena nesuderinama su užklausta operacija.
Registruojant komponentą, įvyko klaidų
Registruotas MSXML nepalaiko tikrinimo.
Registruotas raktų rinkinys neleistinas.


I always spent long time trying to translate error messages logged by application deployed at my client and the translations did not match anyway. After long frustration, I finally found this site. So far, it has saved me hunderds of hours of laborous searching for translations of those error messages.
I simply love it!

Otto Gumm (Happy customer)
Happy customer who does not have to spend time searching for english translations of localized error messages anymore